icon-load

Loading..

Business Overview

t

Supernet In-building platform 

Supernet is a service company specializing in in-building service platform.

SUPERNET platform is the first and only one platform in around the world. Supernet platform can integrate not only all of the in-building wireless services from 88Mhz~6Ghz bandwidth such as WIFI, TRS, DMB, IoT, TV, FM and IOT sensors and so on, but also wire services.
The services Supernet provides are below :

 

 

Supernet cung cấp công nghệ và dịch vụ tối ưu nhất cho khách hàng. Chúng tôi luôn nỗ lực phát triển để cung cấp hạ tầng của Supernet không chỉ ở Hàn Quốc và Đông Nam Á mà còn trên toàn thế giới. Chúng tôi tin rằng trong tương lai gần có thể dẫn đầu ngành công nghiệp IT 4.0 thông qua nền tảng của Supernet.